20162015201420132012
Retail employees2,0001,9002,0001,3001,000
Retail employee growth5.3%-5.0%53.8%30.0%25.0%